กฎกติกาการแข่งขันกีฬายิงธนู

กฎกติกาการแข่งขันกีฬายิงธนู
 
กีฬายิงธนูมีกติกาในการแข่งขันที่พอจะสรุปได้อยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้

 
1. ถ้าทำการขึ้นคันธนูแล้วห้ามนักกีฬาปล่อยลูกธนูโดยทันที จนกว่าจะเห็นเป้าหมายชัดเจน และต้องแน่ใจว่าด้านหลังเป้าหมายไม่มีคนหรือสิ่งมีชีวิตอยู่ใกล้บริเวณนั้นหรืออยู่ในระยะของลูกธนู
 
2. ห้ามใช้คนหรือสิ่งมีชีวิตเป็นเป้าโดยเด็ดขาด และไม่ควรให้ผู้อื่นยืนถือเป้าเพื่อฝึกซ้อมยิงด้วย เพราะถ้าเกิดผิดพลาดอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
 
3. ห้ามนักกีฬายิงธนูขึ้นฟ้าอย่างเด็ดขาด เพราะจะไม่สามารถกำหนดทิศทางลูกธนูได้ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้คนในบริเวณนั้นหรือตัวเราเองอย่างไม่ขาดคิดได้
 
4. ห้ามใช้ลูกธนูที่ชำรุดแล้วมาใช้ในการแข่งขันและในการฝึกซ้อม
 
5. ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรขึ้นคันธนูของผู้อื่นโดยเด็ดขาด จนกว่าเจ้าของจะอนุญาต
 
6. ควรสวมรองเท้าที่เหมาะสมทุกครั้งในขณะที่อยู่ในสนามไม่ว่าจะเป็นช่วงการฝึกซ้อมหรือในเวลาแข่งขัน
 
7. มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมทั้งเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน
 
8. ในการยิงธนูควรปฏิบัติตามกฎกติกาและมารยาทในการเล่นอย่างเคร่งครัด ถ้ายังไม่เข้าใจกฎหรือมีข้อสงสัยควรสอบถามจากผู้รู้ อาจจะเป็นโค้ช ครูผู้ฝึกสอน หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นในการแข่งขันรายการนั้นๆ
 
กีฬายิงธนูนักกีฬาที่สนใจเล่นกีฬาประเภทนี้ต้องหมั่นฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ จึงจะช่วยให้คุณสามารถยิงธนูได้อย่างแม่นยำได้อย่างที่คุณต้องการ