กระดานหลังและห่วงประตูบาสเกตบอล

กระดานหลังและห่วงประตู (Backboard and Basket) มีไว้สำหรับให้นักกีฬาทำการโยนลูกบอลลงห่วงเพื่อทำคะแนนในระหว่างการแข่งขัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดลักษณะและขนาดของห่วงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อความยุติธรรม

เพราะขนาดของห่วงรวมไปถึงความสูงต่ำของไม้กระดานมีผลต่อการโยนลูกเข้าห่วงและความแม่นยำในการโยนลูกของนักกีฬาในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งลักษณะของกระดานหลังและห่วงประตูจะถูกำหนดให้มีลักษณะโดยทั่วไปดังนี้

กระดานหลัง (Backboard)

1. ต้องทำมาจากวัสดุที่แข็งแรงในยุคเริ่มแรกจะทำมาจากไม้ แต่หลังๆ อาจจะทำมาจากวัสดุอื่นที่ลอกเลียนแบบมาจากไม้ หรือเป็นวัสดุโปร่งแสง แต่ต้องสามารถติดห่วงและมีความคงทนไม่แตกหักได้ง่าย เพราะต้องโดนลูกกระทบเกือบตลอดเวลาการแข่งขัน

2. กำหนดให้กระดานหลังต้องมีความกว้าง 10.5 เมตร ความยาว 1.80 เมตร

3. ต้องมีที่สำหรับใช้ยืดกระดานหลัง

4. มีเบาะรองที่ยืดกระดานหลัง และฐานตั้งกระดานต้องอยู่ห่างจากเส้นหลังขอบสนาม 2.00 เมตร

ห่วงประตู (Basket)

1. กำหนดให้ห่วงที่ใช้มีลักษณะเป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 0.45 เมตร หรือ 45 เซนติเมตร มีตาข่ายติดไว้อย่างเรียบร้อยเมื่อทำการแข่งขัน แต่ในขณะฝึกซ้อมจะมีหรือไม่มีก็ได้

2. ห่วงและตาข่ายต้องสูงจากพื้น 3.05 เมตร

3. ตาข่ายที่ใช้ต้องมีความยาว 0.40-0.45 เมตร หรือ 40-45 เซนติเมตร และต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ขาดหรือชำรุดก่อนทำการแข่งขัน

4. ห่วงต้องทำการยึดติดอยู่กับกระดานหลัง และต้องมีความแน่นคงทนไม่หลุดออกได้ง่าย