การรับการส่งและการตั้งลูกตระกร้อ

หลักการปฏิบัติในกาการส่งลูกตะกร้อ คือการเตะลูกออกไปให้ฝั่งตรงข้ามเพื่อเริ่มการแข่งขันการส่งลูกนั้นสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านในการส่งลูกด้วยหลังเท้าการส่งลูกด้วยเข่าหรือแม้แต่การส่งลูกด้วยศรีษะทุกท่ามีคามสำคัญเพียงอย่างเดียว

เพื่อให้ได้คะแนนจากฝายตรงข้าม การส่งลูกแต่ละทีนั้นจึงอาจหมายถึงคะแนนที่เราจะได้มา1คะแนนเลยก่วาได้การส่งลูกมีหลายวิธีแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหน

การตั้งลูก ก็มีลักษณะคล้ายๆกับที่เราพักลูกแต่การตั้งลูกนั้นแตกต่างกันผู้เล่นจะต้องตั้งลูกให้ลอยขึ้นตรงๆและต้องมีความสูงตามต้องการแยกออกได้ดั้งนี้เช่นการตั้งลูกด้วยเท้าด้านในแล้วเตะด้วยเท้าด้านในหรือการตั้งลูกด้วยเท้าด้านในแต่แตะลูกตระกร้อด้วยหลังเท้าหรือเราจะตั้งลูกด้วยหลังเท้าแล้วเดาะลูกด้วยข้างเท้าด้านในก็ได้ตามคามถนัดของเราการตั้งลูกยังมีอีกหลายวิธีเช่นการตั้งลูกด้วยเท้าแล้วเตะออกไปด้วยหลังเท้าหรือการตั้งลูกด้วยเข่าก็ดี

การออกกำลังกายก็มีความสำคัญมากเหมือนกันหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการกระตุ้นให้ส่วนต่างๆของร่างกายทำงานกว่าภาวะปกติอย่างเป็นระบบระเบียบแต่จะต้องคำนึงถึงวัยและความเหมาะสมของเพศด้วยจะส่งผลทำให้ร่างกายของเรามีความสมบูรณ์แข็งแรง และนอกจากนี้ยังทำให้มีสุขภาพกาสุขภาพจิตดีอีกด้วย