กีฬาวอลเลย์บอลการตบลูกและวิธีเล่น

การตบเป็นทักษะสำคัญประการหนึ่งที่สำคัญในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเพราะต้องใช้การตบลูกวอลเลย์บอลเป็นยุทธวิธีในการทำคะแนนที่ผู้เล่นโดยทั่วไปนิยมใช้มากที่สุด การตบเป็นการนำลูกจากที่สูงเพื่อให้ข้ามตาข่ายไปยังแดนฝ่ายตรงข้ามการตบจึงเป็นทักษะที่ค่อนข้างยากเพราะผู้เล่นต้องกระโดดขึ้นไปเล่นบอลกลางอากาศดังนั้นถ้าผู้เล่นสามารถกระโดดได้สูงจะได้เปรียบคู่ต่อสู้มากกว่าและจะได้คะแนนดีถ้าตบลงแดนฝ่ายตรงข้าม

จากความก้าวหน้าในกลวิธีการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและอย่างกว้างขวางการตบจึงได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาและเพิ่มเติมวิธีการใหม่ๆเพื่อหลีกเลี่ยงการสกัดกั้น แม้ว่าเทคนิคการเล่นกีฬาชนิดนี้จะล้ำหน้าไปเพียงใดก็ตามสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องทำนำมาซึ่งต้องการความก้าวหน้าในด้านการกีฬาวอลเลย์บอลควรปฏิบัติคือขั้นพื้นฐานของการตบลูกวอลเล่ย์บอลที่ถูกต้อง

วิธีการบังคับทิศทางลูกบอลมือของผู้ตบลูกบอลในการตบลูกบอลผู้ตบจะต้องใช้ทุกส่วนของมือเพื่อสัมผัสลูกบอลให้มากที่สุดเพื่อสร้างโอกาสในการบังคับทิศทางลูกบอลให้พุ่งไปตามทิศทางที่ต้องการส่วนของลุกบอลที่ถูกตบการเคลื่อนที่ของลูกบอลเป็นไปตามทิศทางของแรงจากมือที่ตบดังนั้นถ้าผู้ตบส่งแรงผ่านมือไปที่บริเวณหลังลูกบอลลูกบอลจะพุ่งออกข้างหน้าถ้าส่งแรงผ่านมือไปที่บริเวณซีกซ้ายของลูกบอลลูกบอลจะพุ่งออกทางขวาและในทางตรงข้าม เราจึงต้องฝึกการบังคับลูกให้ดี

การเล่นต่อเนื่อง การทำผิด การลงโทษ

การเล่นต้องต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มส่งลูกแรกจนสิ้นสุดการแข่งขันยกเว้นตามที่ได้อนุญาตไว้ในกติกาข้อ 16.2 และ 16.3 พักระหว่างการจบเกมที่ 1 และเริ่มเกมที่ 2 ได้ไม่เกินเวลา90นาทีเท่านั้นและจบเกมที่2จะต้องไม่เกิน5นาทีและเริ่มเกมที่2ต่อ และเริ่มเกมที่ 3 อนุญาตสำหรับทุกแมทช์ของการแข่งขัน(ในการแข่งขันที่มีการถ่ายทอดโทรทัศน์กรรมการผู้ชี้ขาดอาจตัดสินใจก่อนเริ่มการแข่งขันว่า การพักตามกติกาข้อ 16.2 อยู่ในอาณัติและเวลากำหนด)

พักการเล่นเมื่อมีความจำเป็นจากสภาพแวดล้อมที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เล่นแต่คนที่มีสิทธิ์พักการเล่นคือกรรมการผู้ที่ตัดสินเท่านั้นที่จะสั่งพักการเล่นได้แต่เพียงชั่วคราวเท่านั้นตามที่เห็นสมควร ปกติหรือผิดปกติกรรมการคนที่ชี้ขาดอาจจะแนะนำให้กรรมการผู้ที่ตัดสินได้ทำการพักการเล่นถ้าเกิดมีการพักการเล่นขึ้นมาจริงๆส่วน คะแนนที่ได้จะอยู่คงเดิมและจะเริ่มใหม่จากคะแนนนั้น

การถ่วงเวลาการเล่นไม่ว่ากรณีใด ๆก็แล้วแต่เพราะเป็นการผิดกติกาอาจจะตั้งใจเพื่อให้ผู้เล่นได้ฟื้นฟูกำลังขึ้นมา หรือหายเหนื่อย กรรมการผู้ตัดสินจะวินิจฉัยความล่าช้าแต่เพียงผู้เดียวคำแนะนำและการออกนอกสถานห้ามมิให้ผู้เล่นฟังคำแนะนำในขณะที่แข่งขันอยู่ยกเว้นได้ในระหว่างพัก 5 นาที ตามที่ได้กำหนดไว้ผู้เล่นต้องไม่ถ่วงเวลาหรือพักการเล่นจงใจแปลงหรือทำลายลูกเพื่อเปลี่ยนความเร็วและวิถีแสดงกิริยาก้าวร้าวกรรมการจะต้องเรียกมาตักเตือนแต่ถ้าไม่ฟังก็ต้องทำโทษ