ลักษณะทั่วไปในการเล่นบาสเกตบอล

บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีม โดยในการแข่งขันจะมีผู้เล่น 2 ทีม ทำการแข่งขันกันในสนาม และแต่ละทีมเมื่อเริ่มเล่นจะมีผู้เล่นฝ่ายละ 5 คน และกำหนดให้มีตัวสำรองได้ไม่เกิน 7 คน

ผู้เล่นในทีมจึงมีประมาณ 10-12 คน การได้คะแนนจะมาจากนักกีฬาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถโยนลูกบอลเข้าห่วงของฝ่ายตรงข้ามได้สำเร็จ โดยมีลักษณะทั่วไปในการเล่นดังนี้

  • การทำคะแนน จะได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโยนลูกเข้าห่วงของอีกฝ่าย แต่ฝ่ายนั้นต้องเป็นฝ่ายรุก และนักกีฬาทั้งสองฝ่ายต้องป้องกันห่วงประตูของทีมตัวเอง เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามโยนลูกเข้าประตูได้
  • การเล่นลูกบอลต้องใช้มือข้างใดข้างหนึ่งทำการเดาะลูกบอลให้เคลื่อนไปตามทิศทางที่ผู้เล่นต้องการ และการรับส่งลูกให้ผู้เล่นในทีมจะต้องเป็นลักษณะการกลิ้ง ปัด หรือโยนลูกเพียงเท่านั้น ห้ามแตะหรือชกลูกบอลอย่างเด็ดขาด
  • ถ้านักกีฬาเกิดทำฟาล์วในขณะเล่นครบ 5 ครั้ง ต้องออกจากสนามโดยทันที และต้องทำการเปลี่ยนตัวนักกีฬาในทีมภายใน 30 นาที
  • ห้ามครองลูกบอลไว้ในฝ่ายตนเองเกิน 8 วินาที และทุกครั้งที่ได้ครองลูกบอลต้องพยายามพาไปยังฝ่ายตรงข้าม หรือส่งต่อให้ผู้เล่นในทีม เพื่อทำการโยนใส่ห่วงประตู่ต่อไป
  • ถ้าผู้เล่นคนใดได้ครองลูกบอลแล้ว ต้องทำการเลี้ยงลูกต่อหรือส่งต่อให้ผู้เล่นคนอื่นภายใน 5 วินาที

ทั้งหมดเป็นลักษณะทั่วไปในการเล่นบาสเกตบอล