กีฬาวอลเลย์บอลการตบลูกและวิธีเล่น

การตบเป็นทักษะสำคัญประการหนึ่งที่สำคัญในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเพราะต้องใช้การตบลูกวอลเลย์บอลเป็นยุทธวิธีในการทำคะแนนที่ผู้เล่นโดยทั่วไปนิยมใช้มากที่สุด Continue reading กีฬาวอลเลย์บอลการตบลูกและวิธีเล่น